Regulamin

Uprzejmie prosimy z zapoznanie się z obowiązującymi w naszym pensjonacie zasadami. Pozwoli to Państwu uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam umożliwi skoncentrowanie się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.
 2. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności personelu.
 3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie. Wyjątkiem są poważne zdarzenia losowe.
 4. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości. Klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 6. Klucz do pokoju jest również kluczem do górnego zamka drzwi wejściowych.
 7. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 8. Odwiedziny osób niezameldowanych muszą być wcześniej uzgodnione i osoby te proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 22:00.
 9. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie  przebywania na terenie obiektu i w takich sytuacjach może żądać jego  natychmiastowego opuszczenia  bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
 12. Wszelkie usterki wynikłe w trakcje użytkowania pomieszczeń prosimy zgłaszać na bieżąco.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 14. Ogólnodostępna kuchnia przeznaczona jest do przygotowywania szybkich posiłków. Ze względu na to, że jest tylko jedna w obiekcie prosimy ograniczyć czas jej użytkowania do niezbędnego minimum.
 15. Ze względu na zmienność aury i występowanie silnych wiatrów, prosimy o zamykanie okien podczas Państwa nieobecności.
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca.
 17. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.
 18. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 19. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Wyjątkiem są balkony.

 

Życzymy Państwu miłego pobytu w naszym domu.